ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ MEZUNİYET ANDI

Mesleğime başladığım bu günden itibaren,
Mühendis olmanın bilinci ile,
Çevremde,
Ülkemde,
ve Yeryüzünde,
İnsanlık İçin;
En uygun yetiştirme ve değerlendirme tekniklerini,
Her koşulda araştıracağıma;
Tarımsal üretim ve tüketimin tüm aşamalarında,
Sağlıklı,
Nitelikli ve nicelikli,
Her türlü üretime katkıda bulunacağıma;
İnsanlığın beslenmesinde büyük önemi olan gıdanın en sağlıklı biçimde
üretilmesine özen göstereceğime,
Tehdit altında bile olsam bilgilerimi insanlık aleyhinde asla kullanmayacağıma;
Mesleğime,
Atatürk ilke ve devrimlerine,
Her zaman tükenmez bir sevgi saygıyla bağlı kalacağıma;
Üniversitemin,
Ülkemin,
ve Devletimin,
Bana verdiği bilgi, hak ve cesaretle,

 NAMUSUM ÜZERİNE AND İÇERİM.