Prof.Dr. Köksal Yağdı’nın Özgeçmişi
Bursa Mustafa Kemal Paşa nüfusuna kayıtlı olan Köksal Yağdı 1.5.1965 Erzurum/Hınıs doğumludur. 1982-1994 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde lisans ve yüksek lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 1987-1994 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1994-1999 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1999-2006 yılları arasında Doçent ve 2006’dan günümüze Profesör olarak aynı fakültede görev yapmaktadır. Prof.Dr.Köksal Yağdı ayrıca 1999-2003 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Bitki ıslahı, tohumculuk ve sitogenetik konularında lisans ve lisansüstü dersler veren Köksal Yağdı, 2001 yılında Prof.Dr.Halis Ruhi Ekingen ve Prof.Dr. Nevzat Yürür ile birlikte yürüttükleri ıslah çalışmaları sonucunda  elde ettikleri bir ekmeklik ve bir makarnalık buğday çeşidinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Prof.Dr.Köksal Yağdı mesleki incelemelerde bulunmak ve kongrelere katılmak üzere İngiltere, Macaristan ve Bulgaristan’a ziyaretlerde  bulunmuştur.1999-2001 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2001yılından günümüze Dekan Yardımcılığı, U.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ve U.Ü. Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyelikleri, 2000-2006 yılları arasında Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliklerinde görev yapan Prof.Dr.Köksal Yağdı, evli ve iki çocuk babasıdır.