Zir.Yük.Müh.Berrin Şahin’in Özgeçmişi
 23.10.1963  Ağrı doğumludur. 1981 yılında Bursa Cumhuriyet Lisesinden mezun olmuş ve
Lisans eğitimini 1986 yılında mezun olduğu Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde tamamlamıştır.Aynı yıl yine Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlayarak  “Bezelye Konserve Sanayii Artıklarının Hayvan Beslemede Kullanılması” konulu  yüksek lisansı derecesini 1988 yılında tamamlamıştır.Daha sonra  ailesine  ait bir şirkette ihracat ve ithalat sorumlusu olarak çalışmaya başlamış olan Berrin Şahin 1998 yılında Emlak Bankasının açmış olduğu sınavı kazanarak eksper olarak Emlak Bankası A.Ş' de  çalışmaya başlamıştır.2002 yılında bankanın özelleştirme yasası gereğince Ziraat Bankası AŞ' ne devredilmesinden  sonra yasa gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığına atanmış olup halen Bursa Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesinde görev yapmaktadır.